Ferdig monterte solcelleanlegg og solcellepakker til montører

Det er tid for solstrøm. Med høye strømpriser er eget solcelleanlegg på hustaket en tidsriktig og bærekraftig investering. 

Viken Sol har installert mange solcelleanlegg, små og store. Med solid erfaring og et godt utvalg av de beste komponentene, leverer vi skreddersydde løsninger av høy kvalitet.  For deg som kunde betyr det høyere strømproduksjon, lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. 

Vi leverer både ferdig monterte solcelleanlegg og komplette prosjekterte solcellepakker for montører over hele landet.

Vi tilbyr bl. a. følgende komponenter : 
Solcellepaneler: Trina Vertex S 400W, Longi 450W, og Bisol Duplex Premium fra 360 til 455 W 
On-grid og hybrid invertere for IT og TN nett: Growatt, Fronius, SMA
Off-grid invertere: Victron, Studer
Lithium batterier: WECO, BYD, PYLONTECH, LG
Monteringskomponenter: K2 Systems 

Send oss anleggsadresse og en kort anleggsbeskrivelse og vi vil utarbeide et monteringsforslag, komplett liste av komponenter og et tilbud. Tiden er inne for solenergi

Solenergi er overalt. Den er ren, lett tilgjengelig og lønnsom. Og med levetid av moderne solcelleanlegg på over 30 år kan du få et kraftanlegg som vil kunne produsere energi helt for fri i mange år etter at anlegget er nedbetalt. 

Viken Sol leverer ferdig monterte solcelleanlegg for private boliger, næringsbygg og hytter. Vi leverer også enkelte komponenter - solcellepaneler, alle typer invertere, lithium batterier og monteringsløsninger. Ved å bestille ditt anlegg hos Viken Sol vil du spare tid og penger. Et utvalg av våre komponenter

Vi leverer komponenter av høy kvalitet med markedets beste garantibetingelser. Komponentene er tilpasset norske spesifikasjonskrav og nordiske klimaforhold. Viken Sol leverer alle typer invertere - ON-grid, Hybrid og OFF-grid. Ingen prosjekter er like. Kontakt oss for å diskutere dine spesifikke detaljer og behov.

Fem trinn til eget solcelleanlegg

Viken Sol leverer solcelleanlegg skreddersydd for hver enkel kunde. Vi overlater ikke design og prosjektering av anlegg til virtuell programvare. Med solselleanleggets levetid på over 30 års levetid er detaljert og nøysom prosjektering viktig.


Følgende kjøreplan inkluderer hovedpunktene fra befaring til oppstart av solenergianlegget:

1. Vi vil samle all nødvendig informasjon om anleggsplassering og drøfte alle relevante momenter med deg før vi går i gang med prosjektering.

2. Vår kvalifiserte fagekspert vil gjennomføre detaljert prosjektering av ditt anlegg i samsvar med behovet, regler og målsettinger.

3. Montering av solcellepaneler og elektriske installasjoner vil utføres av kvalifisert fagpersonell.

4. Anlegget blir kontrollert og koblet til strømnettet.

5. Vekselretters programmvare blir satt opp og koblet til internett. Anlegget blir overlevert til kunde.

Solenergi er

Når du vurderer fordelene ved bruk av solenergi husk på økonomiske besparelser, miljømessig bærekraft og et bedre omdømme. Det er flere og flere som begynner å bruke solceller for å produsere egen fornybar strøm, bl. annet Facebook, Amazon, IKEA, Ford, Volkswagen, L'Oreal, Tesla og mange flere. Og blant de mest kjente solcelleanlegg i Scandinavia er solcelleanlegget på det Kungliga slottets tak i Stockholm. 

Fotogalleri

Våre prosjekter

ENOVAtilskudd

Du får inntil 26.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.
Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 26.250 kroner totalt.

Spesifikasjoner og garantier

Hvorfor Viken Sol?

Fagkunnskap
Våre medarbeidere har lang erfaring med prosjektering og installasjoner av solcelleanlegg
Utstyr av høy kvalitet
Lang levetid gir økt lønnsomhet
Oppfølging
Skreddersydde løsninger
Vi prosjekterer hvert anlegg med fokus på detaljer og kundens behov

Solenergi - ren, tilgjengelig og lønnsom!

Hva er miljøfordelene med solenergi? Solenergi er ikke bare bra for lommeboka, den er også et miljøvennlig energivalg. Her er noen av de mange miljøgevinstene du vil ha hvis du får eget solcelleanlegg og begynner å produsere solenergi.

Et solcelleanlegg på 5 kW

vil i løpet av 10 år produsere ca. 40.000 kWh strøm. Dette tilsvarer:
14 135 kg
kull
14 465 l
bensin
10 000 kg
CO2 spart
140 000 km
avstand kjørt med el.bil
Viken Sol kontoradresse
Prestebråtan 2, 3300 Hokksund
Ring oss